Desinfekce

Slevy

Savo desifekční sprej 500ml

700367

Skladem

Univerzální čistící a dezinfekční přípravek s rozprašovačem pro dokonalou hygienu ve vaší domácnosti. Snadno a rychle se aplikuje na každý povrch i těžce dostupná místa, která vydenzifikuje a zanechá perfektně čisté.

  • Univerzální dezinfekce celé domácnosti
  • Snadno se aplikuje
  • Příjemná vůně
  • Nezanechává šmouhy

Více informací

Přidat k oblíbeným

Parametry

Počet ks v kartonu 12 ks

Více informací

Dezinfekční látka: chlornan sodný 0,52 g/100 g,Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky,Bělicí činidla na bázi chlóru (chlornan sodný),Parfum,Limonene,Methylisothiazolinone,Methylchloroisothiazolinone

Bezpečnostní upozornění:

Dráždí kůži. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje: Sulfanové kyseliny, C14-17-sek.alkan, sodné soli. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování aerosolů.

Recenze

Zatím žádné komentáře

Napište hodnocení

Savo desifekční sprej 500ml

Savo desifekční sprej 500ml

Univerzální čistící a dezinfekční přípravek s rozprašovačem pro dokonalou hygienu ve vaší domácnosti. Snadno a rychle se aplikuje na každý povrch i těžce dostupná místa, která vydenzifikuje a zanechá perfektně čisté.

  • Univerzální dezinfekce celé domácnosti
  • Snadno se aplikuje
  • Příjemná vůně
  • Nezanechává šmouhy

Napište hodnocení

Příslušenství

18 Mohlo by Vás zajímat..

Ke stažení