Finish lesk do myčky 800ml

36622

! NOVINKA v sortimentu !

Leštidlo Finish Shine&Dry Lemon- ideální prostředek na sklo a nádobí beze skvrn, které září diamantovým leskem. Účinkuje při oplachování a napomáhá odstranit jak mycí prostředek tak zbytky jídla z nádobí. Zanechává svěží vůni citrónu.

Více informací

Přidat k oblíbeným

Množstevní slevy

Počet Cena Ušetříte
12 127,20 Kč Až do 141,54 Kč

Parametry

Počet ks v kartonu 12ks
Objem 800ml

Více informací

Varování

Způsobuje vážné podráždění očí.


Obsahuje směs (3:1): 5-chlor-2-methyl- isothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce. Použité obaly odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu! Obal předejte k recyklaci až po jeho důkladném vyprázdnění. Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc.

Složení

  • 5-15%: neiontové povrchově aktivní látky
  • Konzervační prostředky (5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on
  • Kalium-l(E,E)-hexa-2,4-dienoát)l)
  • Nebezpečné látky: natrium-(p-kumensul-ionát)

Recenze

Zatím žádné komentáře

Napište hodnocení

Finish lesk do myčky 800ml

Finish lesk do myčky 800ml

Leštidlo Finish Shine&Dry Lemon- ideální prostředek na sklo a nádobí beze skvrn, které září diamantovým leskem. Účinkuje při oplachování a napomáhá odstranit jak mycí prostředek tak zbytky jídla z nádobí. Zanechává svěží vůni citrónu.

Napište hodnocení

Příslušenství

9 Mohlo by Vás zajímat..